АНАМНЫНЪ ДУАСЫ

Саба эрте, танъ аткъанда,

Дуа эте анам…

Дуа сёзлерин текрарлап,

Явашчыкътан айтам:

– Раббим, Танърым,

Эшит мени, айткъанымны динъле.

Сен къудретли олгъанынъны

Балалыкътан билем.

Мени якъкъан къайгъыларны

Кимлерге айтайым?

Тек сен бизни

Юксеклерден коресинъ эр дайым…

Бер сен сабыр догъмушларгъа,

Манъа, къомшуларгъа.

Эвимизни корьмей кечьсин

Беля – къара къаргъа.

Эр бир эвге кельсин баарь,

Кузьде тойлар олсун.

Бу дюньягъа кельген баллар

Оссин ве буюсин.

Сокъурлар козю ачылсын.

Севгенлер къавушсын.

Бири-бирине таш аткъан

Мытлакъа барышсын.

Эр кунь дуагъа чагъырсын

Минареден мазин.

Ватандан узакъ къалгъанлар

Унутмасын бизни.

Анам авучларын ача –

Раббим, эшит мени…

Мен де бетимни сыйпап, къошам

Явашчыкътан:

– Аминь!

Нузет Умеров