КЪУРТАСАНЧЫКЪ ВЕ ТАЙЧЫКЪ

Къуртасанчыкъ арандаки

Тайны шай деп чагъыра:

– Гузель тайчыкъ, яхшы тайчыкъ,

Кель экимиз ойнашайыкъ,

Тарлаларда чапышайыкъ.

Лякин минсем устьчигинъе,

Юген къойсам башчыгъынъа,

Гузель тайчыкъ, ачувланма,

Достчыгъынъны алып къачма.

Гузуль тайчыкъ Къуртасангъа

Козин тикип шай багъыра:

– Къуртасанчыкъ, Къуртасанчыкъ,

Бизлер ичюн ёллар ачыкъ.

Экимиз де яш баламыз,

Буюмекнинъ ёлундамыз.

Сен кет озюнъ мектебинъе,

Мен кетейим чёллериме.

Олайыкъ биз агъыр-агъыр,

Сен бир йигит, мен бир айгъыр.

Меджит къартбаба Мамбетов, 85 яшында,