ЭЛЬВА

Керек олгъан махсуллар:

200 грамм ун,

200 грамм шекер,

200 грамм сары ягъ (100 грамм сары ягъ ве 100 грамм осюмлик ягъы да мумкюн),

0,5 литр сыджакъ сув.

Азырламакъ усулы

Ягъны къыздырып, ичине ун тёкемиз.

Буюк атеш устюнде ун ачыкъ-къаверенки тюсте олгъандже къавурамыз.

Эвельден азырлангъан шербетни (cахарный сироп) яваш-яваш тёкип, токътамай къарыштырамыз.

Эльва азыр!

Аш татлы олсун!