БУЛУТЛАРДА ЙЫМЫРТАЛАР

Тавукъ йымыртасы – 4 дане

Отьмек – 4 кесек

Сары ягъ – 10 грамм

Осюмлик ягъы – 1 аш къашыгъы

Туз – бир чимтим

Йымыртанынъ беязындан сарысыны айырамыз.

Беязыны копюрте ве тузлаймыз.

Таваны ягънен сюртемиз. Беязыны къашыкънен къойып ортасына сарысыны ерлештиремиз.

Эвельден 180 дереджесинедже къыздырылгъан фурунгъа къойып, 8 дакъкъа пиширемиз.

Сыджакъ  къолтаванынъ устюнде сары ягънен ягълангъан отьмек кесечиклерини къызартамыз.

Тепсиге йымырта янына хыярнен помидор кесип къоямыз.