КЪЫШТА, КЪУШЛАРГЪА НАСЫЛ ЯРДЫМ ЭТЕЙИК?

Къыш мевсиминде къушлар хорлукъ чекелер.

Бу вакъытта олар озюне ем тапамайлар. Осюмликлер къар тюбюнде къалгъан, боджеклер юкъудадыр. Сабадан акъшамгъа къадар къушлар ем къыдырмагъа меджбурлар. Сыджакъ тюклери оларны тек сувукътан сакълай, амма ачлыкътан къорчаламай.

Къышнынъ энъ сувукъ куньлеринде, къушлар ачлыкътан оле биле.

Инсанлар бу вакъытта къушларгъа ярдымгъа келелер. Къуш ашлавына куньде, айны вакъытта, бир-эки кере ем къоялар.

Амма къушларгъа къызартылгъан урлукълар, къара отьмек, я да бозулгъан ве куфленген емеклерни бермеге мумкюн дегиль.

Къушларгъа богъдай, арпа ве бу урлукъларгъа кесечикнен сары ягъ, я да къарпыз ве къабакъ урлукъларыны къошмакъ мумкюн.

Балалар, къушлар ичюн бойле къуш ашлавыны сиз озюнъиз япып олурсыз!

Ибраим Велиев