KÜNEŞÇİK

Küneşçik, küneşçik,

Sarı başlı ateşçik.

Kel, beraber oynayıq,

Kelçi, türkü yırlayıq.

 

Kelçi, canım küneşçik,

Sarı başlı küneşçik,

Qumdan evçik qurayıq

Ve onı qızdırayıq.