QIŞ ZEVQI

Qar yapalaqlana,

Soqaqlar beyazlana.

Toplanayıq tögerek

Bizge ruşenlik kerek.

Qar yapalaqlana,

Quşçıqlar da saqlana,

Soqaqlarnı küreyik,

Quşlarğa yem bereyik.

Qar yapalaqlana,

Balaçıqlar zevqlana,

Qar boranı üfürte,

Ayaz bizni sekirte.

Qar yapalaqlana,

Qar oyunı başlana.

Qış babamız hoşlana,

Tap közleri yaşlana.

Zeynep Abbasova