QURTASANÇIQ VE TAYÇIQ

Qurtasançıq arandaki

Taynı şay dep çağıra:

– Güzel tayçıq, yahşı tayçıq,

Kel ekimiz oynaşayıq,

Tarlalarda çapışayıq.

Lâkin minsem üstçigiñe,

Yügen qoysam başçığıña,

Güzel tayçıq, açuvlanma,

Dostçığıñnı alıp qaçma.

Guzul tayçıq Qurtasanğa

Közin tikip şay bağıra:

– Qurtasançıq, Qurtasançıq,

Bizler içün yollar açıq.

Ekimiz de yaş balamız,

Büyümekniñ yolundamız.

Sen ket özüñ mektebiñe,

Men keteyim çöllerime.

Olayıq biz ağır-ağır,

Sen bir yigit, men bir ayğır.

Mecit qartbaba Mambetov, 85 yaşında