SAYIMLAR

MAMAY BERSE

Elif, be, te, se,

Cum, Dal, Köse,

Anam, mamayçıq berse…

– Qarnıñ açsa,

Qırğa qaç.

Qırdan saña

Qırq qalaç.

Otuz doquzın aşa,

Birin maña

Al da qaç!

***

Ennan-Mennan

Taştan conğan,

Obaçıq, töpeçik,

Qara yüz köpeçik.

***

İni-pini inkatorı,

Şakir-makir pomidorı,

Az-pas, qızıl-kas

Qalpaqnı terekke as!