Sayımlar

ARMANÇIQ

Armançıq, armançıq.

İçi tolu boğdayçıq.

Ortasında qazançıq.

Çaptı keldi tavşançıq.

Bu – asradı.

Bu – ocaq yaqtı.

Bu – pişirdi.

Bu – aşadı.

Buña bir şey qalmadı.

Sen bar, qazannıñ tübüni qır.

Qıram, qıram – yoq!

Qıram, qıram – yoq!

Sen asramadıñ,

Sen pişirmediñ, saña yoq!

PARMAQLARIM

Baş parmağım – qartbabam,

İşareti – qartanam,

Orta parmağım – babam,

Yüzük taqqanı – anam,

Çinatiy parmaq – bu men!

BARIŞ

Barış, barış, barış –

Dost olmağa tırış.

Eger sen barışmasañ, –

Boyuñ olur bir qarış.