ТОПУЗДАН ОЮНДЖАКЪ

Иш ичюн керек шейлер: беяз орьме йип, туткъал, эки боюнджакъ, атлас шерит, тель, тюмелер.

1. Йиптен эки топуз ясаймыз (бири буюкче, бири кучюкче).

2. Оларны бири-бирине багълаймыз.

3. Къар адамыны шеритнен яраштырамыз.

4. Башына боюнджакътан козь, кевдесине тюмелер япыштырамыз.

5. Истесенъиз, башына: тельден къулакълыкълар (наушники) япамыз; кийиз я да эски чораптан башына къалпакъ ясаймыз.

6. Къолларыны тельден я да кучюк пытачыкълардан ясамакъ мумкюн.