BİRİNCİ AQBARDAQ

Qışnıñ soñu. Accı yeller

Kimerde bir daa ese.

Sabaları qata yerler,

Kün sıcağın ayaz kese.

Tabiatnıñ mücizesi

Ve baarniñ habercisi,

Ösip yetken, açqan ap-aq,

Qoqu saça bir aqbardaq.

Löman Suleymanov