ORAZA

HAQ DİNİMİZ

Dinimni, tilimni

Göñlümden sevem.

Er bir an, er daqqa

Sözler ögrenem.

Yaşasın ziyalı

Dinim ve ilim!

Biñ sene yaşasın

Anamnıñ tili!

(Leylâ oca Asanova, Bağçasaray)

 

ORAZA

Aç ve suvsız qalmağa –

Zorluqqa dayanmağa,

Allahqa sığınmağa

Ögretmekte oraza.

 

Qullarğa merhameti,

Orazanıñ rahmeti –

Biñ bir türlü ikmeti

Ögretmekte oraza.

 

Bildim yoqsuzlıq nedir,

Açlıq, suvsızlıq nedir,

Allahqa qullıq nedir –

Ögretmekte oraza.

 

Daim şükür etmege,

Haqnı şereflemege,

Çoq ibadet etmege

Ögretmekte oraza.

(İsmail Aslandan, Türkiye)

 

ORAZA BAYRAMI, oraza tutqanlarğa Allahın dünyadaki bahşışıdır.

Arefe künü:

– Ev ve azbar temizlenir;

– Qoqu çıqarılır, yani, lezetli, qoqulı aşlar pişirilir;

– Ğusul (boy) abdest alınır. Hamamda yuvunılır.

Bayram künü:

– Yañı ve temiz urbalar kiyilir;

– Cemaatnen camide Bayram namazı qılınır;

– Aqraba ve qomşularğa bayram hayırlanır;

– Büyüklerniñ qolu alınır (öpülir);

– Küçüklerge bahşışlar berilir;

– Ziyaretler yapılır;

– Bayram sofrası başında qoranta toplanır.