QARBABA

Kerçekten de qış keldi,

Qar yata oba-oba…

Qarğa qaravul qoydıq –

Balaban bir Qarbaba!

Qırımnıñ sert yelleri

Gece uvuldamasın,

Kiysettik oña qalpaq –

Taz başı buzlamasın!

Eki kömür parçası –

Körum dep, ağlamasın.

Sim-siya eki közü –

Közleri buzlamasın!

Künniñ sers vaqıtında

Sümükleri aqmasın.

Burunı – qızıl havuç,

Burunı buzlamasın!

Qarbaba bekçilikte.

Çalışsın, erinmesin…

Berdik qoluna tayaq –

Baarge yol bermesin!

Nuzet Ümerov