BAĞÇADA BEYAN APTE

Bağçada Beyan apte,

Bizni terbiye ete.

Biz yazamız, oquymız,

Vaqıt olsa, oynaymız.

Oyunçaq çoq bağçada,

Olarnen biz oynaymız.

Boldurıp oturğanda,

Türküler de yırlaymız.

“Ağır ava”, “Qaytarma”,

Oynay Asannen Meva.

Çoq balalar qoşula,

Oyunlar pek şeñ ola.

Öz Vatanımızda biz,

Oynap, külip ösemiz.

Tınçlıq olsa dünyada,

Bizden çoq olur fayda.

Alyana Osmanova