DOSTLUQ QAYDELERİ

Dost – bu büyük baylıq. Dostluqnıñ qadrini bilmek kerek. Dost arttırmaq qolay, amma saqlap qalmaq qıyın. Bu adiy qaideler boyunca yaşasañ, dostlarıñ er vaqıt yanıñda olur.

Dostlarıñnen, atta olar senden bayağı küçük olsa bile, selâmlaşmağa unutma. Em küçük ve aqranlarnen, em qız ve oğlanlarnen dost olmaq kerek.

Eger dostuña canıñ ağırğan olsa, onı bağışlamağa ve can ağırsını unutmağa tırış. Açuvlanma! Kin tutma!

Arqadaşlarıñnen qaba laf etme. Yaramay sözler aytma. Çeşit lağaplar taqma.

Dostuñdan kitap ya da oyuncaq alsañ, bu şeylerge muqayt ol em olarnı vaqtında qaytarmağa unutma.

Dostuñ senden bir de-bir oyuncaq ya da kitap sorasa, yoq deme. Qızğanma!

Özüñ içün oñaytlı yer alacaq olıp, davalaşma, kötekleşme.