VASFIYE QIPÇAQOVA


NARGÜZ

Saar çıqnı yuta,

Belini qattı tuta,

Portaqal renk Nargüzim,

Tiymesin saña közüm.


ERILĞAN

Tüsü mor, erik degil,

Boyu bar, terek degil,

Salqım-salqım çeçegi,

Qoqulı yüzüm degil.

Onıñ adı Erılğan,

Özü baarde doğğan,

Çeçek aça pek erte,

Göñüllerni şeñ ete.


LÂLE

Çeçeklerni birer qade,

Öse olar dane-dane.

Küneş çıqsa, allansa,

Yel yelpirse, sallana.


MELEVŞE

Qoqlap seni toymayım,

Tüsüñdeñ aylanayım.

Sen de, men de qırımlı,

Vatandaşıñ olayım.


SUSAM

Çeçeklerim çoq türlü,

Mor, beyaz, ya sarılı,

Çoq balalım, göñceli,

Ucçıqlarım bürmeli.


MAMATEKE

Mamatekeçik –

Sarı ğonceçik,

Össe, kiye o

Beyahz anterçik.

Yelçik üfüre,

Appaq köpüre.

O, yelnen kene

Uça da kete.