EMINE ÜSEİNKÜNEŞ 

Küneş nurların toplay,

Ufuqlarnı o oplay,

Ayğa meraba ayta,

Yavaş evine qayta.


UYANA KÜNEŞ 

Tañda uyana küneş,

İçinde altın ateş,

Kirpiklerini aça,

Yerge şavleler saça.YAĞMUR

Tamçı-tamçı tamçılay,

Bizni yağmur qarşılay,

Er tamçınıñ türküsi,

Çoqraçıqnıñ külküsi.


YEL

Salıncaqqa yel qona,

Bala kibi sallana,

Qaval alıp qoluna,

El-alemni nağışlay.


TATLI YUQLAY

Tatlı yuqlay mışıçıq,

Yuvasında – köpeçik.

Beşikte men yuqlayım,

Kim kelse de, duymayım.


YILDIZLI YORĞAN

Qara geceni sarğan,

Parlaq yıldızlı yorğan,

Bar alemni qundaqlay,

Yerni qoynunda saqlay.


AY

Ozğarıp Küneşni Ay,

Yer yüzüni selâmlay,

Yerniñ ömür yoldaşı,

Gece onıñ sırdaşı.