Qoqlalar

Qoqla yapmaq, qoqla ile oynamaq adet pek uzaq keçmişke aittir. İnsan peyda olmasınen qoqlalar da peyda oldı, demek mümkün.

Qadimiy ecdatlarımız çeşit şekilli taşlar, ağaç parçaları tapıp, öz balalarını eglendirgenler. İşte, şu taşçıqlar, ağaç parçaları birinci oyuncaqlar edi.

Belli olğan malümatlarğa köre, birinci qoqlalar Qadimiy Mısırda peyda oldı. Oyuncaq ustaları şu qoqlalarğa saç taqqanlar, areket etken qol-ayaq yasağanlar, dülber urbalar tikkenler.

Qadimiy Yunanistanda qoqlalar ağaç ve çuldan, Qadimiy Qıtay ve Yaponiyada ise çiniyden (farfordan) yasalğan edt.

Şimdi qoqlalarnıñ çeşit türleri bar. Lâkin olarnıñ arasında eñ birincisi, şübesiz, Barbi adlı qoqladır. Bütün dünya qızçıqlarına özüni sevdirgen Barbi qoqlası peyda olğanına 50 yıl toldı. Yani onıñ özü de endi bita yaşına keldi, demek mümkün.

Soñki vaqıtta Qırımda bizim milliy qoqlalar da yapıla başlandı.