TOPUZDAN OYUNCAQ

İş içün kerek şeyler: beyaz örme yip, tutqal, eki boyuncaq, atlas şerit, tel, tümeler.

1. Yipten eki topuz yasaymız (biri büyükçe, biri küçükçe).

2. Olarnı biri-birine bağlaymız.

3. Qar adamını şeritnen yaraştıramız.

4. Başına boyuncaqtan köz, kevdesine tümeler yapıştıramız.

5. İsteseñiz, başına: telden qulaqlıqlar (nauşniki) yapamız; kiyiz ya da eski çoraptan başına qalpaq yasaymız.

6. Qollarını telden ya da küçük pıtaçıqlardan yasamaq mümkün.