ЮРЕГИМДЕ БАР ИМАН…

Элял  емек ашарым,

Арамдан сакъынарым.

Чюнки адым мусульман –

Юрегимде бар иман!

Яраткъан АЛЛАХЫМА

Шукюрлер демемми?

Беш кере намаз къылып,

Ибадет этмемми?

 

Эльбет, шукюр этеджем!

Догъру ёлнен кетеджем!

Чюнки адым мусульман –

Юрегимде бар иман!

 

Биз янъгъыз дегильмиз.

Бир ярым миллиардмыз!

Бир сеснен  «АЛЛАХ!» десек,

Душманларны йыкъармыз!