Skip to main content

АНА ТИЛИ

Ана тилинде лаф эт,

Балам! Тильни бильмек исте.

Эр бир адам эткен ниет,

Халкъымызгъа хаят бере.

Балам! Башкъа тильге кетме,

Ят тарафкъа баш бурма.

Тамырларда сув биткен –

Тамырсыз терек турмай.

Балам! Озь тилинде лаф эт,

Кучлю олсун терек – миллет!

Алие Кенжалиева