АНА ТИЛИ

Ана тилинде лаф эт,

Балам! Тильни бильмек исте.

Эр бир адам эткен ниет,

Халкъымызгъа хаят бере.

Балам! Башкъа тильге кетме,

Ят тарафкъа баш бурма.

Тамырларда сув биткен –

Тамырсыз терек турмай.

Балам! Озь тилинде лаф эт,

Кучлю олсун терек – миллет!

Алие Кенжалиева