БАНАНЛЫ КОКТЕЙЛЬ

Блендерни чалыштырып бильген ве эльбетте ананынъ незарети алтында олгъан бала ичюн энъ саде  «Бананлы коктейль» рецептини теклиф этемиз.

Мальземелер: (4 порциягъа)

2 банан,

400 г тазе сют,

200 г пломбир дондурмасы

Инструкциясы:

Пломбир дондурманы блендер ичине къоямыз.

Ичине кесильген бананларны къошамыз.

Бу мальземелернинъ устюне сют тёкемиз.

Бананлар уфатылгъанына къадар къабартып атлатамыз.

Коктейльни  бардакъларгъа тёкемиз.