Skip to main content

ЭЛЬДЕН ТЮШМЕЗ БАЙРАГЪЫМ!

Кокдай меним байрагъым,

Къаранлыкъта чырагъым,

Халкъымны бирлештирген,

Инсафны етиштирген.

Бойле гъурур кимде бар?

Бойле шереф къайда бар?

Чыкъара бизни ёлгъа,

Умютни бере къолгъа.

Далгъалана о ельде,

Миллетнинъ эр эвинде,

Эльден тюшмез байрагъым,

О, меним бир байлыгъым!

Эмине Усеин