ЭЛЬДЕН ТЮШМЕЗ БАЙРАГЪЫМ!

Кокдай меним байрагъым,

Къаранлыкъта чырагъым,

Халкъымны бирлештирген,

Инсафны етиштирген.

Бойле гъурур кимде бар?

Бойле шереф къайда бар?

Чыкъара бизни ёлгъа,

Умютни бере къолгъа.

Далгъалана о ельде,

Миллетнинъ эр эвинде,

Эльден тюшмез байрагъым,

О, меним бир байлыгъым!

Эмине Усеин