КЕНДЖЕЛЕРГЕ ОКЪУНЪЫЗ

Эмине УСЕИН


МЕНИМ БАЛАМ УЯНДЫ!

Сол эльчигин узатты,

Онъ эльчигин узатты –

Меним балам уянды!

– Ал мени!, – деп къуванды.


ТАТИЙ, ТАТИЙ

Арзы къызчыкъ севине –

Энди озю кийине.

Татий-татий – эп юре,

Анасын севиндире.


БИР КЪАШЫКЪ АШ

Бир къашыкъ аш къокъла ашар,

Бир къашыкъ аш къоян ашар,

Бир къашыкъ аш сычан ашар,

Сонъ къашыкъ аш Эльмаз ашар!