АНАМ, «ЛЯЛЕ»НИ ЭР КЕС СЕВЕ


«АНАМ»

Мен анамны пек севем,

Меним анам пек дюльбер.

Мектептен чапып келем,

Къучакълар мени эллер.

Анамнынъ чебер эллери

Эр шей япа билелер.

Иштен болдурып кельсе де,

Эм пишире, эм тикелер.

Анам иштен кеч къайтса да,

Эр шейге вакъты ете,

Манъа да вакъыт тапып,

Дерсиме ярдым эте.

Мен де четте турмайым,

Чамашыр, савут ювам,

Эм де гузель бааларнен

Анамны къувандырам.

Найле Сейдаметова, Чоюнчи (Урожайное) кою


«ЛЯЛЕ»НИ ЭР КЕС СЕВЕ

«Ляле», сени джандан  севелер

Балалар ве аналар,

Эр кунь сени  корьмек истейлер,

Сенинъле багълы арзулар.

«Ляле» каналы иле

Бильги алып осемиз,

Медениет, тилимизни

Биз сеннен огренемиз.

Кунь сайын яйынларынъ

Бизде меракъ догъура,

Сенсиз яшап оламайым,

Эр кунь сени къыдырам.

Яша бизим бахтымызгъа,

Чокъ йыллар девамында.

Къувандырып, шенълендир сен

Бизни Ана Ватанда.

Ление Хайбуллаева, Чоюнчи (Урожайное) кою