БАЙРАГЪЫМ

Юнус Къандым

БАЙРАГЪЫМ

Кок байрагъым ельпирей,

Къавий тутам элимде.

Явуз ельни эстиртмей

Ешиль Къырым кокюнде.

Шу коклюкни байрагъым

Алгъан ком-кок кокюмден.

Магърурлыкъны байрагъым

Алгъан Къара денъизден.

 

Корип шу Кок байракъны,

Гъурурлана Чатырдагъ.

Уяндыра чокъракъны,

Козюн ача багъча-багъ.

 

Тик къаялар, кениш чёль,

Кокке дуа этелер.

Къарадагънен Къараголь,

Йырлай, хоран тепелер.

 

Эй, меним Кок байрагъым!

Мен кучючик олсам да,

Санъа аскер олурым –

Тынчлыкъ олсун юртумда.

 

Кок байрагъым алтында

Мен илери кетерим.

Кери къайтмам антымдан,

Юртны бахтлы этерим.

 

Сен ельпире рузгярда,

Ич кимсеге баш эгме.

Атта туфан, боранда,

Бермем душман элине.

 

Асыр-асыр бекледи,

Сени къырымтатарлар.

Кимсеге тиз чёкмеди,

Сенинъ ичюн эвлятлар.

 

Халкъым къайта эвине,

Къапулар кучь ачыла.

Кельмешеклер козюне

Кок байрагъым санчыла.

 

Миллетимни курешке

Чагъыр, джоштур, байрагъым.

Богъулмасын атешке

Меним Aна-топрагъым.

 

 

 

СЕЙРАН УСЕИНОВ

Байракъ тутам къолумда,

Бирлик олсун халкъымыз.

Бильсин эр кес Къырымда,

Бу – бизим байрагъымыз.

 

Байракъны яраштыра

Алтын тюсте тамгъамыз.

Бар олайыкъ дюньяда,

Гуллесин Ватанымыз.