ЭКИ БАКЪА

Бир заманда эки бакъа бар экен. Олар бир койлюнинъ багъчасында къычырышып отура экенлер. Ач олгъанлар. Бир бардакъ сют ичине далгъанлар. Тойгъан сонъ бардакътан чыкъмагъа истегенлер, амма бардакъ терен экен.

Read More

КЪУРБАН БАЙРАМ

Мусульманларнынъ энъ буюк байрамларындан бири – Къурбан байрам. Бу куню олар сабадан байрам намазына баралар. Сонъра исе эвге къайтып, байрам япалар, мусафирликке баралар. Къартана-къартбабаларыны хайырламагъа, къолларыны алмагъа бу куню мытлакъа керек.

Read More

ГУНАХ – САВАП

АЛЛАХ КИМЛЕРНИ СЕВЕ?

  • Аллах Онъа ибадет эткенлерни севе;
  • Аллах берген ниметлери ичюн шукюр эткенлерни севе;
  • Аллах диндар ве окъумышларны севе;
Read More

ДУА ШУКЮР

ДУА ШУКЮР

Ашагъан сонъ окъуладжакъ дуа

 

Эльхамдулиллях, эльхамдулиллях,

Бу ниметни берген Аллах,

Пейгъамберим Ресулюллах,

Эр емекте дейим: «Бисмиллях».

Read More

ХАКЪ ДИНИМИЗ

Асаннен Лейля агъа-къардашлар. Олар буюклернинъ Аллах акъкъында, Мухаммед пейгъамбер ве Ислям акъкъында лакъырдыларыны чокъ эшителер. Буюклер мусульман олгъанларыны гъурурнен айткъанларыны къайд этелер. Бу балаларда меракъ догъура. Read More