МЕНИМ МИЛЛИЙ МЕКТЕБИМ

Меним миллий мектебим –

Сенсиз сызлай юрегим!

Сен олмасанъ, къальбим тильсиз.

Олурмы келеджегим?

Меним миллий мектебим –

Илим, бильги оджагъым!

Ана тильни огренмесем,

Сонъ пешман оладжагъым!

Меним миллий мектебим –

Бильги куню келерим!

Ватаныма ант этерим

Тек аля окъуджагъым!

Меним миллий мектебим –

Меним эвим ве ерим!

Йыллар кечер, корюшмекчюн

Санъа къайтып келерим!

Меним миллий мектебим,

Къыйметли оджаларым!

Бутюн омюр сиз бизлернен.

Сагъ олунъыз, дейджегим!

Ватан ичюн, миллет ичюн

Буюк ишлер япасыз.

Сизлерге башым эгем,

Федакяр оджаларым!

Ахтем Али